Παρουσίαση στις 7 Νοεμβρίου

Πρόσκληση για τη συνάντηση μας στις 7 Νοεμβρίου στις 17:30 το απόγευμα, στο πνευματικό κέντρο Καλαμάτας.
Θα σας  γνωρίσουμε τα προιόντα μας, ηλεκτρονικά βοηθήματα για κωφούς, βαρήκοους που μας προσφέρουν ασφάλεια και αυτονομία.

Translate »