Προϊόντα ειδοποίησης που απευθύνονται σε όλους γενικά και ιδιαιτέρως σε ανθρώπους που έχουν προβλήματα ακοής είτε είναι κωφοί, είτε βαρήκοοι ή ηλικιωμένοι.

Τα προϊόντα της Senses Alert λειτουργούν με οπτική ειδοποίηση (φως), ειδοποίηση αφής (δόνηση) ή ειδοποίηση ακοής (ήχο), ενώ πολλά από αυτά έχουν το προνόμοιο να συγχρονίζονται μεταξύ τους.

Στην καρτέλα του κάθε προϊόντος υπάρχει ένδειξη για τη χρήση του στο χώρο του σπιτιού, η της εργασίας.

Προτεινόμενα προϊόντα

[featured_products per_page="8" columns="4" order="ASC"]
Translate »