Επιδοτούμενα Προγράμματα ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ από 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων μέχρι στις 15/09/2014

Το πρόγραμμα ΑΦΟΡΑ 30.000 άνεργους νέους ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων:

  • 12.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ
  • 18.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η δράση ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 100 ωρών, με έμφαση στην ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, συνολικής διάρκειας 420 ωρών και με διάρκεια που δε θα υπερβαίνει τους 6 μήνες
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
  • Τρεις φάσεις πληρωμών των ωφελουμένων (1η με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης – 2η με την ολοκλήρωση 180 ωρών πρακτικής άσκησης και 3η με την ολοκλήρωση 240 ωρών πρακτικής άσκησης).

Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή κάρτας ανεργίας.

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 2.280 Ευρώ για τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε 2.550 Ευρώ για τους αποφοίτους ΑΕΙ / ΤΕΙ.

Προσοχή: Προτιμούνται οι άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στο παρελθόν σε παρόμοιες δράσεις.

Προθεσμία Αιτήσεων Συμμετοχής:
Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ξεκινάει από την Πέμπτη 07/08/2014 και λήγει στις 15/09/2014.

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΩΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Πηγή: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2

Translate »