Παρουσίαση στις 17 Οκτωβρίου

Παρουσίαση ηλεκτρονικών βοηθητικών μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας & τεχνογνωσίας από την Senses Alert στο ΣΩΜΑΤΕΙΟ <<ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΩΦΩΝ>> στις 17 Οκτωβρίου και ώρα 20:30