Παρουσίαση στις 1 Νοεμβρίου

Παρουσίαση ηλεκτρονικών βοηθητικών μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας & τεχνογνωσίας από την Senses Alert στο ΣΩΜΑΤΕΙΟ <<ΕΚΒΕ>> στις 1 Νοεμβρίου και ώρα 19:00

ΕΚΒΕ