Όροι & προϋποθέσεις

1. Εξ αποστάσεως πωλήσεις
Η εταιρεία μας έχει καταχωρηθεί στο Εθνικό Μητρώο Προμηθευτών που συνάπτουν συμβάσεις από απόσταση, το οποίο τηρείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Οι πωλήσεις που γίνονται μέσω της ιστοσελίδας μας ρυθμίζονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, ιδίως δε από το ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Όπως θα διαπιστώσετε σε περίπτωση σύναψης σύμβασης εξ αποστάσεως πώλησης με την επιχείρησή μας, η «Senses Alert» τηρεί στο ακέραιο τις επιταγές της νομοθεσίας για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις. Στο πλαίσιο αυτό γνωστοποιούμε διά των παρόντων όρων χρήσης ή αμέσως πριν την ολοκλήρωση μίας εξ αποστάσεως πώλησης όλα τα στοιχεία της επιχείρησής μας, που σύμφωνα με το νόμο απαιτείται να γνωρίζει ο καταναλωτής πριν τη σύναψη σύμβασης εξ αποστάσεως πώλησης μαζί μας και σας ενημερώνουμε για τα δικαιώματά σας σύμφωνα με την νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή (π.χ. δικαίωμα υπαναχώρησης, καταγγελίας). Ειδικότερα στο σημείο αυτό αναφέρονται τα κάτωθι στοιχεία:
Στοιχεία επιχείρησης:
Η Senses Alert ανήκει στην ατομική επιχείρηση « Ελευθεριάδης Ν. Ανδρέας ». Η έδρα μας βρίσκεται στο Κορωπί Αττικής επί της οδού Παπαφλέσσα, αρ17 .
Τιμές πώλησης – Φ.Π.Α.:
Οι τιμές όλων των προϊόντων που ο χρήστης της ιστοσελίδας μπορεί να αγοράσει μέσω αυτής αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας. Πριν την υποβολή μίας παραγγελίας ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα να πληροφορηθεί για την τιμή ενός προϊόντος, καθώς και τον Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί σε αυτό. Τα προϊόντα που πωλούνται μέσω της ιστοσελίδας μας επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 24%.
Τρόποι Πληρωμής:
Για την αγορά των προϊόντων που επιλέγετε μέσω της ιστοσελίδας μας μπορείτε να πληρώσετε με τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής: (α) Με πιστωτική κάρτα VISA ή MASTERCARD ή DINERS που έχει εκδοθεί σε οποιαδήποτε τράπεζα, (β) με αντικαταβολή μετρητοίς, (γ) με τραπεζική κατάθεση στον υπ’ αριθμό. λογαρ. 6570121582221 της Τράπεζας Πειραιώς .
Διεκπεραίωση παραγγελιών:
Με την υποβολή μίας παραγγελίας η «Senses Alert» σας ενημερώνει για τον εκτιμώμενο χρόνο που θα μεσολαβήσει μέχρι την αποστολή της, επιφυλασσόμενη για τυχόν περιστάσεις ανωτέρας βίας που δεν θα της επιτρέψουν να πραγματοποιήσει την αποστολή στον συγκεκριμένο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση, αν ο χρόνος αυτός υπερβεί τις 30 ημέρες ο αγοραστής δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εκτός αν ενδιαμέσως (δηλαδή μεταξύ παραγγελίας και παρέλευσης των 30 ημερών) επιβεβαιώσει εγγράφως ότι επιθυμεί την ολοκλήρωση της πώλησης, έστω και μετά την παρέλευση των 30 ημερών.
Μέθοδοι Αποστολής:
Τα προϊόντα που αγοράζετε μέσω της ιστοσελίδας της «Senses Alert» σας αποστέλλονται στον τόπο που μας υποδεικνύεται με την υπηρεσία ταχυμεταφορών της εταιρείας , speedex, με την οποία η «Senses Alert» συνεργάζεται. Ο χρόνος αποστολής ορίζεται στις (1 – 2 εργάσιμες ημέρες) για την Αθήνα και στις (2 – 3 εργάσιμες ημέρες) για την επαρχεία.  Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αποστολή της παραγγελίας σας μέσω της ανωτέρω υπηρεσίας ταχυμεταφορών, ο χρόνος αποστολής και το κόστος αποστολής είναι αυτός που προβλέπεται από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) σύμφωνα με τις υφιστάμενες κάθε φορά τιμολογιακές πολιτικές. Το κόστος αποστολής γνωστοποιείται πριν στους χρήστες της ιστοσελίδας πριν την υποβολή μίας παραγγελίας.
Υπαναχώρηση:
Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αζημίως από την πώληση σε χρονικό διάστημα 14 ημερών από την παραλαβή από αυτόν του προϊόντος. Η υπαναχώρηση αυτή γίνεται αζημίως, ο αγοραστής, όμως, επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής.

2. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας – Εμπορικά Σήματα
Τα γραφικά, οι ρυθμίσεις και οι τεχνικές επιλογές της παρούσας ιστοσελίδας ανήκουν στην «Senses Alert», η δε άνευ ρητής και έγγραφης άδειας χρήση όλων των ανωτέρω από τρίτα πρόσωπα προστατεύεται από την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα. Τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα εμπορικά σήματα που υπάρχουν στην παρούσα ιστοσελίδα αποτελούν περιουσία είτε της «Senses Alert» είτε τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η «Senses Alert» έχει συμβληθεί και έχει συμφωνήσει να χρησιμοποιεί τα ανωτέρω στην ιστοσελίδα της. Οι κατόπιν άδειας όροι χρήσης εμπορικών σημάτων τρίτων ενδέχεται να δεσμεύουν και όσους κάνουν χρήση αυτών μέσω αναπαραγωγής του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας. Για τη χρήση αυτή σε κάθε περίπτωση απαιτείται η ρητή και έγγραφη συμφωνία της «Senses Alert». Δεδομένου του ότι η «Senses Alert» δεν δύναται τεχνικά να απαγορεύσει ή να περιορίσει τη μη εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή του περιεχομένου της, επιφυλάσσεται για την άσκηση όλων των εκ του νόμου δικαιωμάτων της σε περίπτωση τέτοιας μη εξουσιοδοτημένης αναπαραγωγής.

3. Πολιτική χρήσης της ιστοσελίδας
Η ιστοσελίδα της «Senses Alert» δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται προς το σκοπό δημόσιας προβολής, χωρίς την ρητή και έγγραφη άδεια της «Senses Alert». Άνευ της ανωτέρω άδειας επιτρέπεται μόνο η περιορισμένη ιδιωτική πρόσβαση και προβολή της ιστοσελίδας, με την αναφορά των στοιχείων ταυτότητας της ιστοσελίδας και της επιχείρησης της «Senses Alert», καθώς και τη μη απόκρυψη των στοιχείων που εξειδικεύουν τα περιλαμβανόμενα στην ιστοσελίδα μας δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (της «Senses Alert» ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων). Εξυπακούεται ότι κατά την προβολή αυτή απαγορεύεται η τροποποίηση της μορφής του διαδικτυακού περιβάλλοντος της ιστοσελίδας μας. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο χρησιμοποίησης από οποιονδήποτε ιστότοπο κειμένων, φωτογραφιών ή άλλων σχετικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας, επί των οποίων η «Senses Alert» έχει δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας, θα πρέπει απαραιτήτως να γίνεται αναφορά της πηγής των αναδημοσιευόμενων στοιχείων, ενώ η αναδημοσίευση θα πρέπει να συνοδεύεται από ενεργό σύνδεσμο (link) που θα κατευθύνει τον χρήστη του ιστοτόπου στην παρούσα ιστοσελίδα της «Senses Alert».

4. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Στα πλαίσια της συναλλαγής σας με την «Senses Alert» θα χρειαστεί να μας κοινοποιήσετε κάποια προσωπικά σας στοιχεία. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ως τέτοια αναφέρονται το όνομα σας, το επώνυμο σας, το πατρώνυμο σας, η διεύθυνση κατοικίας σας, το σταθερό ή κινητό σας τηλέφωνο, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας σε περίπτωση επιθυμίας σας οι πληρωμές σας να γίνονται με αυτό τον τρόπο κλπ). Τα προσωπικά στοιχεία των οποίων την κοινοποίηση η ιστοσελίδα μας ζητάει από τους πελάτες της κατά την αρχική τους σύνδεση με αυτή είναι αυτά που κάθε φορά αναφέρονται στις φόρμες επικοινωνίας που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας. Τα ανωτέρω προσωπικά σας στοιχεία θα χρειαστεί να κοινοποιήσετε στην ιστοσελίδα μας μόνο μία φορά. Σε κάθε σύνδεσή σας –με χρήση αποκλειστικού username και password- με την ιστοσελίδα μας μετά την πρώτη, η επιχείρησή μας γνωρίζει τα στοιχεία σας που έχετε έως τότε κοινοποιήσει σε εμάς. Η κοινοποίηση γίνεται για την αποτελεσματική εξυπηρέτησή σας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και ειδικότερα για την πραγματοποίηση και διεκπεραίωση των παραγγελιών σας, για την ενημέρωσή σας για νέα προϊόντα, για την επικοινωνία σας με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα κλπ, συνιστά δε συναίνεση από μέρους σας στη χρήση αυτών των δεδομένων από την «Senses Alert». Σε κάθε περίπτωση, σε κάθε επικοινωνία σας με την «Senses Alert» μέσω του διαδικτυακού μας περιβάλλοντος θα σας ζητούνται τα προσωπικά εκείνα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού της επικοινωνίας και μόνο, εκτός αν τα στοιχεία αυτά τα έχετε ήδη κοινοποιήσει στην επιχείρησή μας, οπότε θα σας ζητούνται μόνο τα στοιχεία ταυτοποίησής σας. Η χρήση των προσωπικών στοιχείων που μας κοινοποιήσατε γίνεται αποκλειστικά από την «Senses Alert» και δεν αποκαλύπτονται, δημοσιοποιούνται, πωλούνται, ανταλλάσσονται περαιτέρω με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δεν συνδέονται με την «Senses Alert» με κάποια έννομη σχέση (νόμο ή σύμβαση). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις τα προσωπικά δεδομένα που μας εμπιστεύεστε μπορεί να κοινοποιηθούν σε τρίτους, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία, όταν η κοινοποίηση επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, Δικαστήριο κλπ.
Επίσης, η «Senses Alert» χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία που της εμπιστευτήκατε για την ενημέρωσή σας για δικά της νέα προϊόντα και εν γένει για εμπορική προώθηση αποκλειστικά δικών της προϊόντων ή προσφορών. Εάν επιθυμείτε να μην λαμβάνετε τέτοιες ενημερώσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@sensesalert.eu και να ζητήσετε από την επιχείρησή μας να μην επικοινωνεί μαζί σας στο μέλλον.
Επιπλέον, η «Senses Alert» συλλέγει μέσω της ιστοσελίδας της, επίσης αποκλειστικά για δική της χρήση, ανωνυμοποιημένα στατιστικά στοιχεία με σκοπό τη μέτρηση του αριθμού των επισκεπτών της και τον γενικό καθορισμό των προτιμήσεων και απαιτήσεων των πελατών της σχετικά με τα προϊόντα της και τη διευκόλυνση των συναλλαγών τους με την εταιρεία. Οι χρήστες μπορούν να πλοηγούνται στην ιστοσελίδα χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν την ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Η γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη μόνο στη περίπτωση πελατών που θέλουν να παραγγείλουν κάποιο προϊόν ή να στείλουν e-mail.
Η «Senses Alert» παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε πρόσωπο που έχει κοινοποιήσει σε αυτήν προσωπικά του στοιχεία μέσω της παρούσας ιστοσελίδας να έχει άμεση πρόσβαση στα τηρούμενα από την εταιρεία μας στοιχεία. Η άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης γίνεται με την αποστολή από τον ενδιαφερόμενο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@sensesalert.eu ή με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο επικοινωνίας. Εξάλλου, σε κάθε πρόσωπο που έχει κοινοποιήσει προσωπικά του στοιχεία στην «Senses Alert» παρέχεται από την ιστοσελίδα μας η δυνατότητα να διορθώνει, τροποποιεί ή να διαγράφει τα στοιχεία που κοινοποίησε στην επιχείρησή μας. Ειδικά η διαγραφή των στοιχείων από το τηρούμενο από την εταιρεία μας ηλεκτρονικό αρχείο γίνεται σε εύλογο χρόνο από την υποβολή του σχετικού αιτήματος από τον κύριο των προσωπικών στοιχείων με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης τυχόν εκκρεμουσών παραγγελιών.
Αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφαλή και σύννομη τήρηση των προσωπικών στοιχείων των πελατών της εταιρείας μας είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ο οποίος ευθύνεται για την ασφάλεια και ορθή χρήση των προσωπικών σας στοιχείων από τους υπαλλήλους της επιχείρησής μας. Αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή χρήση των στοιχείων ταυτοποίησης χρήστη είναι ο ίδιος ο χρήστης. Η επιχείρησή μας δεν ευθύνεται για την κοινοποίηση προσωπικών στοιχείων πελατών της σε τρίτους, η οποία οφείλεται σε μη ορθή χρήση από τους πελάτες μας των στοιχείων ταυτοποίησης τους (π.χ. γνωστοποίηση αυτών σε τρίτους) από την ιστοσελίδα μας.

5. Cookies
Η ιστοσελίδα της εταιρείας «Senses Alert» χρησιμοποιεί cookies. Η χρήση των cookies γίνεται προκειμένου να είναι εφικτές διάφορες τεχνικές λειτουργίες της ιστοσελίδας μας και τελικά να εξυπηρετείστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μεταξύ των τεχνικών λειτουργιών που εξυπηρετούνται με τα cookies είναι η ταυτοποίηση του χρήστη κατά την είσοδό του στον λογαριασμό του, η λειτουργία της υπηρεσίας «καλάθι αγορών», η καταγραφή των επιλογών του χρήστη κατά το παρελθόν ακόμα και η απλή πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, χωρίς να απαιτείται η συνεχής ταυτοποίηση του χρήστη. Τα cookies αποστέλλονται από την ιστοσελίδα μας στον προσωπικό υπολογιστή του χρήστη και αποθηκεύονται σε αυτόν, χωρίς να προκαλούν τεχνικά προβλήματα ή να μεταφέρουν ιούς. Ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να εμποδίζει την αποθήκευση των cookies στον προσωπικό του υπολογιστή μέσω επιλογών που του δίνει ο browser που είναι εγκατεστημένος στον υπολογιστή του. Σε περίπτωση χρήσης αυτής της επιλογής δεν θα είναι λειτουργική η περιήγησή του στην ιστοσελίδα μας.   Ρητά δηλώνεται ότι τα στοιχεία πλοήγησης των χρηστών που αναγνωρίζει η ιστοσελίδα μέσω των cookies δεν χρησιμοποιούνται για κανένα άλλο σκοπό παρά μόνο για την πραγματοποίηση των λειτουργιών που πραγματοποιούνται στην ιστοσελίδα και δεν τηρούνται από την ιστοσελίδα, πολύ δε περισσότερο δεν κοινοποιούνται σε τρίτους μη έχοντες έννομη σχέση με την εταιρεία και δεν αξιοποιούνται για την προσφορά συμπεριφορικής διαφήμισης (διαφήμισης προϊόντων με βάση τις επιλογές του χρήστη κατά την πλοήγηση).

6. Πολιτική Ασφάλειας Συναλλαγών
Η παρούσα ιστοσελίδα της «Senses Alert» έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια κατά τις συναλλαγές της με τους πελάτες της. Οι οικονομικές συναλλαγές μεταξύ της «Senses Alert» και των πελατών της διεκπεραιώνονται από την τράπεζα Πειραιώς. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές με κάρτες γίνονται με το σύστημα της Τράπεζας Πειραιώς μέσω ανακατεύθυνσης (re-direction) σε ασφαλές περιβάλλον-secure server της τράπεζας και μεταβίβαση των στοιχείων της κάρτας με κρυπτογράφηση SSL 128-bit. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

7. Περιορισμός της Ευθύνης
Η «Senses Alert», τα κατά νόμο υπεύθυνα για τη λειτουργία της πρόσωπα και οι υπάλληλοί της δεν έχουν καμία ευθύνη για την αποκατάσταση ζημιών που προέκυψαν από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρησιμοποίηση της παρούσας ιστοσελίδας από τρίτους (εξαιρουμένων των πελατών της «Senses Alert»), ακόμα και αν αυτή έγινε σύμφωνα με τους ανωτέρω αναφερόμενους (στην «πολιτική χρήσης της ιστοσελίδας») όρους.

8. Τροποποίηση Όρων Χρήσης – Πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας συναλλαγών
Η «Senses Alert» μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης και τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας των συναλλαγών της ιστοσελίδας της. Οι τροποποιήσεις αυτές θα τίθενται σε ισχύ άμεσα με την ανάρτησή τους στον παρόντα τόπο της ιστοσελίδας μας. Συνιστούμε στους χρήστες της ιστοσελίδας μας να προσφεύγουν τακτικά στον παρόντα τόπο της ιστοσελίδας μας προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις. Το ίδιο συνιστούμε να κάνουν πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αγοράς τους μέσω της ιστοσελίδας μας.

9. Αρμόδια Δικαστήρια – Εφαρμοστέο Δίκαιο
Για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από τις συμβάσεις που συνάπτονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας. Εφαρμοστέο δίκαιο (ουσιαστικό και δικονομικό) είναι το ελληνικό δίκαιο.

10. Δήλωση αποδοχής των όρων χρήσης
Οι χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας δηλώνουν ότι γνωρίζουν τους παρόντες όρους χρήσης και τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας των συναλλαγών. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση της ιστοσελίδας υποδηλώνει πλήρη συναίνεσή του χρήστη στους ανωτέρω όρους και πολιτικές.

Translate »