Παρουσίαση στις 23 Οκτωβρίου

Παρουσίαση ηλεκτρονικών βοηθητικών μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας & τεχνογνωσίας από την Senses Alert στο ΣΩΜΑΤΕΙΟ <<ΕΦΦΑΘΑ>> στις 23 Οκτωβρίου και ώρα 20:00

Παρουσίαση στο ΕΦΦΑΘΑ