Παρουσίαση στις 2 Οκτωβρίου

Παρουσίαση ηλεκτρονικών βοηθητικών μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας & τεχνογνωσίας από την Senses Alert στο ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΩΦΑΛΛΑΛΩΝ <<Η ΜΕΡΙΜΝΑ>> στις 2 Οκτωβρίου και ώρα 19:30

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑ